Trang chủ    |    Giới Thiệu    |    Dịch vụ - Sản phẩm    |    Khách hàng    |    Liên Hệ

       

Hỗ trợ

Chat me


Khách hàng

Công ty TNHH Cơ khí Hàng hải Vinaoffshore
Công ty dầu khí Đại Hùng
Công ty Cổ phần Xi Măng Fico Tây Ninh
Xí Nghiệp Liên Doanh Dầu Khí Việt Xô - Xí Nghiệp Sửa chữa Cơ Điện
Công ty TNHH MTC group

Quảng cáo

Khách hàng
Xí Nghiệp Liên Doanh Dầu Khí Việt Xô - Xí Nghiệp Sửa chữa Cơ Điện
Được sự đồng cho phép của Ban Giám Đốc Xí Nghiệp Sửa chữa Cơ điện, chúng tôi tham gia đấu thầu các gói thầu cung cấp vật tư linh kiện điện tử, vật tư điện, Tam Phương đã trúng thầu và cung cấp các vật tư theo đúng yêu cầu kỹ thuật của XNCĐ, linh động trong việc giao hàng (khi có yêu cầu giao hàng sớm hơn thời hạn trong hợp đồng)

Copyright 2009 by Tam Phuong Co., Ltd.
Designed by Sunshine Co., Ltd.

Trang chủ |  Giới Thiệu  |  Dịch vụ - Sản phẩm  |  Khách hàng  |  Liên Hệ