Home    |    About Us    |    Services - Product    |    Customer    |    Contact Us

       

Support

Chat me


Customer

Công ty TNHH Cơ khí Hàng hải Vinaoffshore
Công ty dầu khí Đại Hùng
Công ty Cổ phần Xi Măng Fico Tây Ninh
Xí Nghiệp Liên Doanh Dầu Khí Việt Xô - Xí Nghiệp Sửa chữa Cơ Điện
Công ty TNHH MTC group

Advertise

Customer
Công ty Cổ phần Xi Măng Fico Tây Ninh
Tam Phương đã hợp tác rất thành công cùng Công ty Tứ diện xanh - Tetragreen cung cấp vật tư, thiết bị cho Nhà máy Xi măng Tây Ninh, đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu và kịp thời hạn

Copyright 2009 by Tam Phuong Co., Ltd.
Designed by Sunshine Co., Ltd.

Home |  About Us  |  Services - Product  |  Customer  |  Contact Us