Home    |    About Us    |    Services - Product    |    Customer    |    Contact Us

       

Support

Chat me


Customer

Công ty TNHH Cơ khí Hàng hải Vinaoffshore
Công ty dầu khí Đại Hùng
Công ty Cổ phần Xi Măng Fico Tây Ninh
Xí Nghiệp Liên Doanh Dầu Khí Việt Xô - Xí Nghiệp Sửa chữa Cơ Điện
Công ty TNHH MTC group

Advertise

Customer
Công ty dầu khí Đại Hùng
Được sự đồng ý và tin tưởng Công ty dầu khí Đại Hùng, chúng tôi tham gia đấu thầu việc cung cấp các vật tư điện cho việc sửa chữa giàn khai thác Đại Hùng, Tam Phương đã trúng thầu, các hợp đồng được thực hiện nghiêm túc,theo đúng yên cầu của Đại Hùng, vật tư cung cấp bảo đảm chất lượng và yêu cầu kỹ thuật

Copyright 2009 by Tam Phuong Co., Ltd.
Designed by Sunshine Co., Ltd.

Home |  About Us  |  Services - Product  |  Customer  |  Contact Us