Home    |    About Us    |    Services - Product    |    Customer    |    Contact Us

       

Support

Chat me


Customer

Công ty TNHH Cơ khí Hàng hải Vinaoffshore
Công ty dầu khí Đại Hùng
Công ty Cổ phần Xi Măng Fico Tây Ninh
Xí Nghiệp Liên Doanh Dầu Khí Việt Xô - Xí Nghiệp Sửa chữa Cơ Điện
Công ty TNHH MTC group

Advertise

Customer
Công ty TNHH MTC group
Tam Phương và MT Corp. đã hợp tác rất có hiệu quả trong việc cung cấp các vật tư cho các khách hàng của Tam Phưong khi có yêu cầu giao hàng gấp

Copyright 2009 by Tam Phuong Co., Ltd.
Designed by Sunshine Co., Ltd.

Home |  About Us  |  Services - Product  |  Customer  |  Contact Us