Home    |    About Us    |    Services - Product    |    Customer    |    Contact Us

       

Support

Chat me


Customer

Công ty TNHH Cơ khí Hàng hải Vinaoffshore
Công ty dầu khí Đại Hùng
Công ty Cổ phần Xi Măng Fico Tây Ninh
Xí Nghiệp Liên Doanh Dầu Khí Việt Xô - Xí Nghiệp Sửa chữa Cơ Điện
Công ty TNHH MTC group

Advertise

Customer
Công ty TNHH Cơ khí Hàng hải Vinaoffshore
Tam Phương đã hợp tác cùng Vinaoffshore thực hiện việc lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu thiết bị đầu giếng Well Head System cho Công ty Liên doanh dầu khí Việt Nhật - JVPC Road No.5, Dong Xuyen IP, Rach Dua Ward, Vung Tau City fake longines watches for sale Ba Ria - Vung Tau Province, S.R. Vietnam cheap u-boat fake watches uk.

Copyright 2009 by Tam Phuong Co., Ltd.
Designed by Sunshine Co., Ltd.

Home |  About Us  |  Services - Product  |  Customer  |  Contact Us